Home

 

 

 

ADOK-OSGB

Hizmetlerimiz

Mobil Sağlık ve Check-Up Hizmetleri

İş yerinizde yada evinizde zaman ve iş gücü kaybı olmadan mobil sağlık taramaları ve Check-Up hizmetlerinin verilmesi..

İş Güvenliği Uzmanlığı ve Danışmanlığı

Profesyonel kadromuz ile az tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlikeli iş yerlerinde, A, B ve C Sınıfı iş güvenliği uzmanlığı hizmeti ve danışmanlığının verilmesi..

İş Yeri Hekimliği

Profesyonel ve deneyimli doktor kadromuz ile sizlere iş yeri hekimliği hizmeti verilmesi..

Setlerde İş Sağlığı ve Güvenliği

Dizi, Film, Reklam ve Sinema setlerinde tüm iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin verilmesi..

Setlerde İş Güvenliği Uzmanlığı

Dizi, Film, Reklam ve Sinema setlerine tam zamanlı iş güvenliği uzmanı sağlanması..

Setlerde Paramedic (ATT) Hizmetleri

Dizi, Film, Reklam ve Sinema setlerine tam zamanlı Paramedic (Acil Tıp Teknikeri) sağlanması..

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri

6331 Sayılı kanunu kapsamında olan ve iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili bir çok eğitimin verilmesi..

Risk Analizi

Konusunda uzman İş Güvenliği Uzmanı kadromuz ile sizlere hızlı ve kaliteli Risk Değerlendirmesi (Analizi) hizmeti verilmesi..

Acil Durum Hizmetleri

Acil Durum Eylem Planının oluşturulması, acil durum ekiplerinin kurulması, acil durum ekiplerinin eğitilmesi, sivil savunma planının hazırlanması ve acil durum tatbikatlarının yapılması..

Ortam Ölçümleri

Ortam Ölçümleri, Bakım, Onarım ve Periyodik Kontrollerin yapılması..

Sertifika ve Temel İlk Yardım Eğitimleri

Anlaşmalı kurumlarımız tarafından Sağlık Bakanlığı onaylı “Temel İlk Yardım Eğitimi” verilmesi..

Savunmacı ve Güvenli Sürüş Eğitimleri

Savunmacı ve Güvenli Sürüş Eğitimlerinin profesyonel ve belgeli eğitmenlerimiz tarafından verilmesi..

ADOK-OSGB Olarak,

İş Sağlığı ve  Güvenliğiniz İçin Çalışıyoruz

Eğitim Verilen Kişiler

Saha Gözlemleri

Risk Analizleri

Acil Durum Eylem Planları

Referanslarımız

ve İş Ortaklarımız


İş sağlığı ve güvenliği hakkında

Sıkça sorulan sorular

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kimleri kapsar

Bu Kanun; kamu ve özel sektöre ait bütün işlere ve işyerlerine, bu işyerlerinin işverenleri ile işveren vekillerine, çırak ve stajyerler de dâhil olmak üzere tüm çalışanlarına faaliyet konularına bakılmaksızın uygulanır. Bu bağlamda, 4857 sayılı İş Kanununa tabi çalışanların yanında 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, 854 sayılı Deniz İş Kanunu ve 5953 sayılı Basın İş Kanununa tabi çalışanlar Kanun kapsamına alındığı gibi, kamu görevlisi statüsüne haiz memur ve sözleşmeli personel de Kanun kapsamındadır  (İSGK m.2).

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uyarınca işverenin yükümlülükleri nelerdir?

İşveren çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlü olup bu çerçevede;

  • Mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her türlü tedbirin alınması, organizasyonun yapılması, gerekli araç ve gereçlerin sağlanması, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara uygun hale getirilmesi ve mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmalar yapar.
  • İşyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığını izler, denetler ve uygunsuzlukların giderilmesini sağlar.
  • Risk değerlendirmesi yapar veya yaptırır.
  • Çalışana görev verirken, çalışanın sağlık ve güvenlik yönünden işe uygunluğunu göz önüne alır.
  • Yeterli bilgi ve talimat verilenler dışındaki çalışanların hayati ve özel tehlike bulunan yerlere girmemesi için gerekli tedbirleri alır.
  • İşyeri dışındaki uzman kişi ve kuruluşlardan hizmet alınması, işverenin sorumluluklarını ortadan kaldırmaz.
  • Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği alanındaki yükümlülükleri, işverenin sorumluluklarını etkilemez.
  • İşveren, iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin maliyetini çalışanlara yansıtamaz.
İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI, İŞYERİ HEKİMİ VE SAĞLIK PERSONELİ BULUNDURMA ZORUNLULUĞU VE PARA CEZALARI ?

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında “İş Güvenliği Uzmanı, İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personeli “ ile çalışma hükümleri kademeli olarak uygulamaya konulmuş olup, kademeleri tehlike sınıfı ve çalışan sayına göre belirlenmiştir.

Çalışan Sayısı 50 Kişiden fazla ise: Tehlike sınıfına bakılmaksızın 01.01.2013 tarihinden itibaren iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi bulundurma zorunluluğu vardır.

Çalışan Sayısı 50 Kişiden az ise: Tehlikeli ve Çok Tehlikeli sınıfta ise; 01.01.2014 tarihi itibari ile iş güvenliği uzmanı,işyeri hekimi bulundurma zorunluluğu vardır.

Az Tehlikeli sınıfta ise; Temmuz 2020 tarihi itibari ile iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi bulundurma zorunluluğu vardır.

Diğer Sağlık Personeli bulundurma zorunluluğu 10 kişinin üstünde çalışanı olan ve Çok Tehlikeli İşler sınıfında bulunan işletmeleri kapsamaktadır.

Resmi Gazete’de 30 Haziran 2012 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe giren 6331 nolu İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, İşyeri Hekimi ve İş Güvenliği Uzmanı görevlendirmeyen işverene görevlendirmediği her bir kişi için aylık 5.601 TL, aykırılığın devam ettiği her ay için de aynı miktarda idari para cezası kesilmesini öngörüyor.

Diğer sağlık personeli görevlendirmemenin idari para cezası bulunmaktadır. Görevlendirme yapmayan iş yerleri 2800 TL ceza ödeyecek, aykırılığın tespit edildiği tarihten itibaren kesilmeye başlayan para cezası devam eden her ay yenilenecektir.

OSGB Nedir ?

Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi : Kamu kurum ve kuruluşları, organize sanayi bölgeleri ile 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa göre faaliyet gösteren şirketler tarafından, işyerlerine iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini sunmak üzere kurulan gerekli donanım ve personele sahip olan ve Bakanlıkça yetkilendirilen birimdir.

OSGB’ler, sözleşme yaptıkları işyerlerine sunulacak iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini, işyerinin tehlike sınıfı ve çalışan sayısına göre belirlenen sürelerden az olmamak kaydı ile yürütür.

ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ İLE ÇALIŞMANIN AVANTAJLARI NELERDİR ?
 • Yasalardan doğan tüm yükümlülüklerinizi OSGB yerine getirecektir.
 • İşyeri Hekimi, risk grubuna göre İş Güvenliği Uzmanı, Diğer Sağlık Personeli kendi bünyenizde görevlendirme yükümlülüğünüz olmayacak. İhbar ve kıdem tazminatları OSGB sorumluluğunda olacaktır.
 • İşletme körlüğünden kurtularak; eksikler ve gereklilikler profesyonel bir kadro tarafından ortaya çıkarılacaktır.
 • Gerekli hallerde (hastalık veya özel sebepler) işe devam edemeyecek doktorunuz veya mühendisiniz yerine aynı niteliklere haiz bir personel zaman kaybı olmaksızın görevi yürütecektir.
 • Şirketinizde görevlendirilecek uzmanlarımız sadece eksikleri tespit etmeyecek bu eksiklerin nasıl giderileceği konusunda da öneriler getirecektir.
 • OSGB gizlilik ilkesini baz alarak çalışan ve tarafsız olarak 3. göz denetimlerini yapabilecektir.
 • İşçilerin sağlık gözetimine ve çalışma ortamının gözetimine ait bütün bilgileri işveren adına kayıt altına alınacak, saklanacak ve gerekli istatistikler oluşturulacaktır.
 • OSGB işveren adına Bakanlıklar ile ilgili tüm yasal süreçleri takip edecek ve işverene raporlama yapacaktır.
İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİ SÜRELERİ NASIL HESAPLANIR ?

Az Tehlikeli Sınıfta bulunan işletmeler;

Ayda kişi başı 5 dakika İşyeri Hekimi

Ayda kişi başı 10 dakika İş Güvenliği Uzmanı ( A,B,C sınıfı )

Diğer Sağlık Personeli bulundurma zorunluluğu yoktur.

Tehlikeli İşler Sınıfında bulunan işletmeler;

Ayda kişi başı 10 dakika İşyeri Hekimi

Ayda kişi başı 20 dakika İş Güvenliği Uzmanı ( A,B,C sınıfı )

Diğer Sağlık Personeli bulundurma zorunluluğu yoktur.

Çok Tehlikeli İşler sınıfında bulunan işletmeler;

Ayda kişi başı 15 dakika İşyeri Hekimi

Ayda kişi başı 40 dakika İş Güvenliği Uzmanı ( A,B sınıfı )

Diğer Sağlık Personelinin Çalışma Süreleri

Ayda kişi başı 10 dakika (10 ila 49 çalışan),

Ayda kişi başı 15 dakika (50 ila 249 çalışan),

Ayda kişi başı 20 dakika (250 ve üzeri çalışan) işyerlerinde Diğer Sağlık Personeli bulundurma zorunluluğu vardır.