Sertifika ve Temel İlk Yardım Eğitimleri

ADOK-OSGB

Sertifika ve Temel İlk Yardım Eğitimleri

Amaç:

Çalışanların

Herhangi bir kaza veya yaşamı tehlikeye düşüren bir durumda,

Sağlık görevlilerinin yardımı sağlanıncaya kadar,

Hayatın kurtarılması ya da durumun kötüye gitmesini önleyebilmek amacı ile ilkyardım temel uygulamalarını yapabilmesi.

Süre: Temel ilkyardım Eğitimi:16 saat

Sertifika: Bakanlık onaylı—3 yıl geçerli

Katılımcı sayısı: Bir eğitmen için 7 kişilik gruplar

Katılımcı profili: Tüm çalışanların arasından her 10 kişiden 1 kişinin sertifikalı ilkyardım eğitimine katılması zorunludur.

İçerik:

Genel İlkyardım Bilgileri

Hasta/Yaralının Ve Olay Yerinin Değerlendirilmesi

Temel Yaşam Desteği

Kanamalarda İlkyardım

Yaralanmalarda İlkyardım

Yanık, Donma Ve Sıcak Çarpmasında İlkyardım

Kırık, Çıkık Ve Burkulmalarda İlkyardım

Bilinç Bozukluklarında İlkyardım

Zehirlenmelerde İlkyardım

Hayvan Isırmalarında İlkyardım

Göz, Kulak Ve Buruna Yabancı Cisim Kaçmasında İlkyardım

Boğulmalarda İlkyardım

Hasta/Yaralı Taşıma Teknikleri

Yöntem: Teorik ders anlatımı, demonstrasyon ve uygulama

Bütün eğitim sınıf içinde teorik ve uygulamalı geçmektedir. Eğitim sonunda katılımcılar il sağlık müdürlüğü tarafından organize edi-len sınava girerek, 85 ve üzeri not alarak sertifika almaya hak kazanırlar.

Eğitmen: Sağlık Bakanlığı’ndan yetkilendirilmiş uzman ilkyardım eğitmenleri