Ortam Ölçümleri

ADOK-OSGB

Ortam Ölçümleri

 

Ortam Ölçümleri, Bakım, Onarım ve Periyodik Kontroller

İlgili yönetmeliklere göre İşverenin periyodik olarak ortam şartlarını akredite olmuş bir kurum tarafından tespit ettirmesi gerekmektedir. İşyerinde bulunan İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’nde  belirtildiği üzere
Çalışanların bilgilendirilmesi

İşveren, iş ekipmanları ve bunların kullanımına ilişkin olarak çalışanların bilgilendirilmesinde aşağıda belirtilen hususlara uymakla yükümlüdür:
Çalışanlara kullandıkları iş ekipmanı ve kullanımına ilişkin yeterli bilgi ve uygun olması halinde yazılı talimat verilecektir. Bu talimat, üretici tarafından ekipmanla birlikte verilen kullanım kılavuzu dikkate alınarak hazırlanacaktır.

1) Bu bilgiler ve yazılı talimatlar en az;
2) İş ekipmanının kullanım koşulları,
3) İş ekipmanında öngörülen anormal durumlar,
4) İş ekipmanının önceki kullanım deneyiminden elde edilen sonuçlar,
ile ilgili bilgileri içerecektir

Basınçlı Kaplar ve Tesisatlar

 

EKİPMAN ADI ONTROL PERİYODU
(Azami Süre)
(İlgili standardın öngördüğü süreler saklı kalmak koşulu ile)
PERİYODİK KONTROL KRİTERLERİ
Buhar kazanları 1 Yıl TS 2025 standardında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılacaktır.
Kalorifer kazanları 1 Yıl TS EN 12952-1 standardında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılacaktır.
Çelik gaz tüpleri – Dikişli TS EN 1803 standardında belirtilen sürelerde TS EN 1803 standardında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılacaktır.
Çelik gaz tüpleri – Dikişsiz TS EN 1968 standardında belirtilen sürede TS EN 1968 standardında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılacaktır.
Kriyojenik tanklar TS EN:13458 – 3 standardında belirtilen sürelerde. TS EN:13458 – 3 standardında belirtilen kriterlere uygun olarak  yapılacaktır.
Sıvılaştırılmış gaz tankları (LPG, LNG vb.) (yerüstü) 10 Yıl EK-III, madde 2.1.’de belirtilen kriterlere uygun olarak yapılacaktır.
Sıvılaştırılmış gaz tankları (LPG, LNG vb.) (yer altı) 10 Yıl EK-III, madde 2.1.’de belirtilen kriterlere uygun olarak yapılacaktır.
Kullanımdaki LPG tüpleri TS 5306 ve
TS  EN 1440 : 2008 + A1 : 2012  (EN)   standartlarında belirtilen sürelerde
 TS 5306 ve TS EN 1440:2008 +A1:2012  (EN)   standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılacaktır.
Tehlikeli sıvıların bulunduğu tank ve depolar 1 Yıl EK-III, madde 2.1.’de belirtilen kriterlere uygun olarak yapılacaktır.
Kompresör ve Hava tankları 1 Yıl TS 2025 standardında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılacaktır.
Kompresörlerin her kademesinde hidrostatik basınç deneyi, o kademede müsaade edilen en yüksek basıncının 1,5 katı ile yapılacaktır.

 

 

Kaldırma ve iletme ekipmanları

EKİPMAN ADI KONTROL PERİYODU
(Azami Süre)
(İlgili standardın öngördüğü süreler saklı kalmak koşulu ile)
PERİYODİK KONTROL KRİTERLERİ
Kaldırma araçları 3 Ay TS 10116 standardında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılacaktır.
Asansör (İnsan ve Yük Taşıyan) 1 Yıl  Asansör Yönetmeliği ile Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliği’nde yer alan hususlar saklı kalmak kaydıyla TS EN 13015 +A1 ve TS EN 81–3 +A1 standartlarında belirtilen kriterlere göre yapılacaktır.
Yürüyen merdiven ve yürüyen bant 1 Yıl TS EN 13015 +A1 standardında belirtilen şartlar kapsamında yapılacaktır.
İstif  Makinası (forklift, transpalet, lift) 3 Ay TS 10201 ISO 3184 ve TS ISO 1074 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılacaktır.

 

 

Tesisatlar

EKİPMAN ADI KONTROL PERİYODU
(Azami Süre)
(İlgili standardın öngördüğü süreler saklı kalmak koşulu ile)
PERİYODİK KONTROL KRİTERLERİ
Elektrik Tesisatı, Topraklama Tesisatı, Paratoner 1 Yıl Elektrik tesislerinde topraklamalar, kuvvetli akım ve elektrik iç tesisleri, yönetmelikleri ve TS EN 60079 standardında belirtilen hususlara göre yapılacaktır.
Akümülatör, Transformatör 1 Yıl Üreticinin belirleyeceği şartlar kapsamında yapılacaktır.
Yangın Tesisatı ve Hortumlar, Motopomplar, Boru Tesisatı 1 Yıl Projede belirtilen kriterlere uygun olup olmadığının belirlenmesine yönelik olarak yapılacaktır.
Havalandırma ve Klima Tesisatı 1 Yıl Projede belirtilen kriterlere uygun olup olmadığının belirlenmesine yönelik olarak yapılacaktır.

Ortam Ölçümleri, Bakım, Onarım ve Periyodik Kontroller işyerinizde ki durumların tespiti, tespit sonrasındaki eksiklikleri iş sağlığı ve güvenliği profesyonellerimiz sizler için organize ederek işyerlerinizde tam anlamıyla etkin bir güvenlik sağlamaktadırlar.