İş Güvenliği Uzmanlığı

ADOK-OSGB

İş Güvenliği Uzmanlığı

 

İş güvenliği uzmanı: İş sağlığı ve iş güvenliği alanında görev yapmak üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş, iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip profesyonel kadromuz ile az tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlikeli iş yerlerine hizmet verebilecek yeterli sayıda A Sınıfı iş güvenliği uzmanı, B Sınıfı iş güvenliği uzmanı ve C Sınıfı iş güvenliği uzmanı bulundurmaktayız.

İş Güvenliği Uzmanı Özellikleri

• Her biri uzun süredir deneyimli olan iş güvenliği uzmanlarımız iş yerlerinde iş akışını bölmeden görevlerini yerine getirmektedir.
• İşyerine uzun vadede en ekonomik çözümleri sunarak iş güvenliği maliyetlerini minimize etmektedir.
• İş güvenliği uzmanı olarak görevlendirdiğimiz kısmi süreli veya tam süreli iş güvenliği uzmanlarımız her yıl ekip liderleri ile yıllık faaliyet planı oluşturarak işletmenizin iş güvenliği maliyetlerini önceden görmenizi sağlamaktadır.
• İş Güvenliği uzmanları İş Güvenliği Yol Haritası hazırlamaktadır. Böylelikle nereden başlanıp nerede noktalanacağını size önceden bildirmektedir.
• İş güvenliği uzmanları iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili alınması gereken önlemleri size yazılı olarak bildirmektedir.
• İş Güvenliği Uzmanı işyeri içerisinde yapılan çalışmalar ve yapılacak değişikliklerle ilgili olarak tasarım, makine ve diğer teçhizatın durumu, periyodik bakımları, makine araç gereç ve malzeme seçimi ve kullanılan maddeler de dâhil olmak üzere işin planlanması, iş güvenliği açısından organizasyonu ve uygulanması konusunda önerilerde bulunmaktadır.
• Kişisel koruyucu malzemelerin standartlara uygun seçimi, temini, kullanımı, bakımı, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve genel iş güvenliği kurallarına uygun olarak devam ettirilmesini sağlamak için düzenlemeler ve öneriler yapmaktadır.
• Çeşitli Eğitimler vermektedir.
• Güvenli Çalışma ilkeleri ve İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürü oluşturma
• Bilgilendirme ve her türlü iş güvenliği kayıtları tutmaktadır.
• Risk Değerlendirmesi yapmaktadır
• Acil Durum Eylem Planı hazırlamaktadır.
• Güvenlik Talimatları hazırlamaktadır.
• Bakım Talimatları hazırlamaktadır.
• İş Sağlığı ve İş güvenliği hususunda her türlü rehberlik ve danışmanlık görevlerini en iyi şekilde üstlenmektedir.

ADOK-OSGB bünyesinde ki İş Güvenliği Uzmanları ile

• Periyodik olarak destekleyici eğitimler gerçekleştirmekteyiz. Böylelikle değişen, yenilenen mevzuat hakkında bilgilerimiz hep güncel kalmaktadır.
• İş güvenliği uzmanlarımız işyerlerin de görevlerini yerine getirirken kendi denetim mekanizmamız ile profesyonelce yine iş güvenliği uzmanı olan iç denetim elemanlarımız ile iş güvenliği uzmanlarımızı denetlemekteyiz. Böylelikle işyerleri her zaman tam bir denetim altında olmaktadır.