İşyerlerine Covid-19 İle Mücadele

İşyerlerine Covid-19 İle Mücadele

T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü
Yeni yaptığı duyuruda koronavirüs bilgilendirme web sayfasına ( https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/tr/ ) ek olarak yeni bir web sayfasını ( https://ailevecalisma.gov.tr/covid19 ) aşağıdaki bilgilendirme yazısı ile hayata geçirdi.

İşyerlerinde COVID-19 ile Mücadele Bilgilendirme Platformu

Yeni Tip Koronavirüs (COVID-19) Salgınının İşyerlerinde Oluşturacağı Riski, Önlemeye Yönelik Genel Müdürlüğümüzce Yoğun Bir Şekilde Yürütülen Çalışmaların Çıktılarını Tek Bir Kanaldan Verilmesi Maksadıyla Tasarlanan İnternet Sitemiz Çalışma Hayatının Tüm Taraflarının İstifadesine Sunulmuştur.

Genel Müdürlüğümüzce; COVID-19 ile etkin mücadele kapsamında, işyerlerinin faaliyetleri dikkate alınarak hazırlanan tüm dokümanların yer aldığı internet sitesi açıldı.

Salgından korunmak için gerek işverenlerimizin gerekse çalışanlarımızın dikkat edeceği hususlar ile işverenlerimize rehberlik etmekte olan İSG Profesyonellerine yönelik sektörel olarak hazırlanan rehber, broşür ve kontrol listeleri ile birlikte bilgilendirici mahiyetteki video ve afişlerimiz ile önemli duyurularımız yer almaktadır.

https://ailevecalisma.gov.tr/covid19 adresinden yer alan tüm doküman, kontrol listeleri ve afişleri indirmek suretiyle işyerlerinizde kullanabilirsiniz.