Limanlarda ve Tersanelerde İş Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumu

Limanlarda ve Tersanelerde İş Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumu

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından liman ve tersane sektöründe iş sağlığı ve güvenliği koşullarının iyileştirilmesine katkı sağlamak amacıyla “Limanlarda ve Tersanelerde İş Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumu” gerçekleştirildi.

Pendik’te düzenlenen konferansa, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü Op. Dr. Orhan KOÇ, İş Teftiş İstanbul Grup Başkanı Adem MORTAŞ, Türkiye Liman DOK ve Gemi Sanayi İşçileri Sendikaları Genel Başkanı Hüseyin Necip NALBANTOĞLU, Türkiye Liman İşletmeleri Derneği Başkanı İbrahim DÖLEN, ,Türk Loydu Vakfı İş Geliştirme Müdürü Mehtap KARAHALLI ÖZDEMİR, İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma Geliştirme Merkezi Derneği Başkanı Ömer Volkan GÖK’ün yanı sıra, Denizcilik sektörü yöneticileri ve çalışanları ile çeşitli dernek, vakıf ve sendika temsilcileri katıldı.

Açılışta konuşan Op. Dr. Orhan KOÇ, iş sağlığı ve güvenliği konusunda Türkiye’de çok ciddi gelişmeler yaşandığını söyledi.

Koç, bugün bu sempozyumda konuyu işveren ve işçi sendikalarıyla birlikte ele alacaklarını belirterek, “Özellikle son yıllarda tersane ve limanlarda iş sağlığı güvenliği konusundaki çok iyi uygulamalar bulunmakta olup, bu uygulamalar başka ülkelere de rol model olacak” diye konuştu.

Koç, şöyle devam etti:

“Tabii tersane ve limanlardaki çok iyi gelişmelerin yanı sıra, alınması gereken daha detay teknikler, tedbirler ve önlemler varsa, önleyici ve koruyucu anlamda onların da konuşulacağı bir toplantı olacak. Çünkü Türkiye’de tersane ve limanlar ve bu alandaki çok önemli bir sektör. Çok büyük katma değeri olan ve ülkemizin yüz akı olan işler yapmaktadırlar. Uluslararası camiada da tersanelerimiz çok iyi noktada. O nedenle buradaki yapılan iyileştirmeleri yerinde görmek, buradaki tecrübeleri edinmek ve bunları başka ülkelerle paylaşabilmek için buradayız. Çünkü biz sadece Türkiye’de değil, İslam ülkelerinde de iş sağlığı ve güvenliği konusunda Türkiye bir rol model. Türkiye özellikle İslam İşbirliği Teşkilatı’na üye olan ülkelerdeki iş sağlığı güvenliği tedbirlerinin geliştirilmesi konusunda bir rol üstlenmiş. Ve biz dün de bu alanda, 16 ülkenin iş sağlığı güvenliğiyle ilgili birimlerindeki uzman arkadaşlarla bir araya gelerek, her ülkede ne yapabiliriz, hangi konuyu öncelememiz gerekir noktasında bir çalışma yaptık. Türkiye bunlara ev sahipliği yapıyor, bunlara rol model oluyor. Aynı şekilde buradaki tecrübelerimizi gerek liman ve tersanelerde gerek inşaat ve madendeki tecrübelerimizi bir başka ülkeye de, kardeş ülkelere de aktarmaya çalışıyoruz.”

Liman ve tersanelerde iş sağlığı ve güvenliği kapsamındaki yenilikler ile iyi uygulama örneklerinin aktarılacağı ve gün boyu süren sempozyumda, “Limanlarda İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları”, “Tersanelerde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları” ile “Denizcilikte İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları” olmak üzere 3 ayrı oturum düzenlendi.